top of page
Ventana abierta

VENTILACIÓ AL CENTRE

Consells bona ventilació.jpg

Recomanacions del Departament de Salut i documents que fan referència a la ventilació al centre

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19- 11/01/2021

 Documentació Pla-escoles-2020-21. Pàgina 13

4.3. Neteja, desinfecció i ventilació. L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre (vegeu l'annex 2). La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.   

 

Documentació: Orientacions ventilacions aules, pàgina 2. 

Ventilació d'aules. De manera general, en una aula s'aconsegueix la ventilació adequada obrint les portes i les finestres amb una obertura mínima de 20 cm, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. És aconsellable, en la mesura del possible, mantenir les finestres obertes permanentment amb la màxima obertura. 3 En les aules que es disposi d'una ventilació mecànica (per exemple, bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls prefabricats) cal que es dugui a terme també una ventilació natural tal com està indicat al punt anterior. Els aparells de ventilació han d'estar orientats cap el sostre.  

 

Respecte al tema ventilació, les famílies han d'entendre que els professors i les professores aplicarem el sentit comú i vetllarem per trobar la millor solució possible en cada situació. 

 

Us agraïm la confiança depositada en tota la comunitat educativa del Sui.

bottom of page