top of page
reunión de negocios

JUNTA AFA EL SUI

La composició de la Junta Directiva és la que s’especifica a continuació:

Presidencia: Lourdes Cintas Trujillo

Secretari: Miquel R. Miró Barrachina

Tresoreria: Rocio Mora Ramos

Vocal: Mar Lara

Vocal: Lydia Gelabert

Representants del Consell Escolar

Lourdes Cintas Trujillo

Mª Àngels Garriga Ribalta

Miquel R. Miró Barrachina

Guillem Mitjà Puigdengolas

bottom of page