top of page

Geisoft

La plataforma Geisoft gAssist, serveix per a les comunicacions del centre amb les famílies. Les comunicacions dels pares amb els tutors o mestres s'han de fer via correu electrònic, exceptuant les absències i retards que es poden comunicar via Geisoft. 

Hi ha dues opcions per accedir:

MÒBIL (més ràpida i immediata)

                     - Permet justificar les absències; rebre notificacions d'absències, retards i incidències amb informació bàsica.

                    - Permet consultar les notificacions rebudes.

             

                    - Permet consultar les notificacions d'incidències, bé sigui un seguiment (notificacions del professorat als tutors) o una CCC (notificacions al cap d'estudis), es reben  en la seva formulació bàsica (tipus d'incidència o seguiment) i no en la seva descripció completa (l'explicació que en fa el professorat del fet concret).

 

                    - Permet consultar l'horari de l'alumne.

ORDINADOR

 

                    - Permet fer el mateix (excepte consultar les notificacions rebudes)

 

                   - Permet consultar la descripció completa de les incidències o seguiments. En el cas dels comunicats CCC (notificacions al cap d'estudis) també es comuniquen directament a les famílies via correu.

bottom of page