top of page
Examen

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competències bàsiques 4t ESO

Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Educació programa per desena vegada una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria.

Els dies 17 i 18 de febrer es farà al nostre centre la prova d'avaluació externa de l'alumnat de 4t d'ESO. La prova s'estructura en cinc parts: competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera (anglès), competència matemàtica i competència cientificotecnològica.

 

Trobareu informació ampliada a aquest enllaços:

bottom of page