top of page
En la clase

CLASSES DE REPÀS 2023-24

AFA SUI - CARTELL.jpg

 

 

Oferta d’activitats extraescolars de repàs a realitzar pel curs 2023-2024 a l’Institut IES El Sui.

Aquesta oferta està pensada per cobrir les hores del migdia després de les classes (15:00-16:00) podent els alumnes dinar a l’institut i fer les classes de repàs allà mateix sense haver de desplaçar-se fins a l’acadèmia.

CONTINGUTS

L’objectiu principal de les hores de repàs no serà fer deures, sinó la comprensió i reforç dels continguts donats a escola. Tot i així, ens recolzarem amb les tasques donades pel centre i no n’afegirem de noves.

Pel que fa als alumnes més joves (1ESO i 2ESO) es farà especial atenció al Classroom i a la seva gestió per part de l’alumne/a.

Les famílies que ho desitgin (amb un permís exprés) podran demanar a Afterclass una col·laboració amb l’escola (si hi està d’acord) per tal que el/la tutor/a faci recomanacions sobre les necessitats principals del/la alumne/a.

GRUPS

Els grups seran de mínim 4 alumnes i màxim 8. Tot i que la prioritat és fer grups del mateix curs acadèmic, segons la demanda, es podrà ser flexible i reorganitzar-los de diferents nivells, però sempre consecutius: 1ESO amb 2ESO i 3ESO amb 4ESO. Batxillerat és preferible que no s’agrupin: primer amb primer i segon amb segon.

HORARI

De dilluns a divendres de 15:00 a 16:00

INICI

12 setembre 2023 fins a final de curs seguint el calendari escolar del centre.

PREUS

Els preus per ESO seran els següents:
Un dia a la setmana: 30€/mes, 90€ trimestrals

Dos dies a la setmana: 54€/mes, 162€ trimestrals

Els preus per batxillerat seran els següents:
Un dia a la setmana: 40€/mes, 120€ trimestrals

Dos dies a la setmana: 72€/mes, 216€ trimestrals

10% dte. pel segon germà/na

L’import s’ha d’abonar a principis de trimestre i serà per trimestres sencers. En cas de començar a mig trimestre, s’abonarà la part proporcional. Tercer trimestre de segon de batxillerat, proporcional (al maig ja han acabat curs acadèmic).

El cobrament es farà a través d’Afterclass a principi de cada trimestre mitjançant bizum o transferència bancària indicant nom i cognoms de l’alumne/a.

SI ESTEU INTERESSATS, OMPLIU AQUEST FORMULARI  

bottom of page