Espectáculo de danza

ArtdeSUI

Artdesui.Cartell.jpg

PROPOSTA ACTIVITAT TRANSVERSAL PRÈVIA FESTES

Engresqueu els vostres fills per aquest nou projecte!

Es tracta d’una activitat transversal que es titularia “ArtdeSui”. El concepte és que aquells alumnes d ́ESO (podria ser ampliable a Batxillerat si es troba escaient) enviïn de forma VOLUNTÀRIA, alguna producció realitzada de forma individual, en grup o com es desitgi, però només amb participació de la gent de la seva classe o grup estable.

Objectius

‐  Treballar les competències personal i social durant tot el procés, així com les de representació i expressió.

‐  Connectar l’activitat amb alguns continguts d’altres matèries, donant un caire més “festiu” a una activitat que també podria ser avaluable.

Format
L’activitat haurà de ser enregistrada per després compartir a nivell institut abans de les festes, per si es

fa alguna mena d’acte de celebració (que no serà en principi presencial).

Continguts a preparar

Creació i temàtica lliure, incloent totes les opcions (ball, cançó, poesia, monòleg, etc.) L’alumne o alumnes només s’haurà de gravar (individual o en grup), muntar el que necessiti en funció de com ho vulguin presentar i enviar‐ho a la persona responsable que en fes la corresponent valoració de qualitat i adequació.

Variant addicional

Les propostes podran ser utilitzades també pel professor de la temàtica de l ́activitat relacionada (llengua, música, educació física, etc.) per tenir una avaluació extra d’una activitat i incorporar‐la a l’avaluació, com dic, si així es decideix de mutu acord entre l’alumne o alumnes que fan la proposta i el professor de la matèria relacionada.

Organització

El professor de matemàtiques i tutor de segon d’ESO grup E, Edu Millet (edu.millet@ieselsui.cat ) s’encarrega d’organitzar l’activitat. Això implica organitzar el material rebut per temàtiques, seleccionar amb els tutors de cada classe que enviés material, els diferents continguts que proposen els diferents alumnes de la classe i fer la corresponent selecció per projectar‐lo a l’institut en els diferents formats i moments que es decideixi.

Per a tal efecte, els professors de primer a quart d’ESO faran la proposta durant les seves tutories i els alumnes es podrien posar mans a l ́obra. La proposta es podria fer aprofitant l’entrega de les avaluacions del trimestre però no demorar‐ho més a fi i efecte de tenir suficient temps.

Valoració

Un “tribunal” de 2‐3 professors que valorarien una mica el material rebut pel que fa a la vessant pròpiament de qualitat artística i de presentació. Si a més, el material és vol avaluar a les diferents matèries com activitats addicionals, d’això ja s’encarregarien els professors de cada curs titulars de la matèria.