top of page

A- PRENEM EL SOL

L’AFA de l’IES el Suí de Cardedeu vol dur a terme el projecte A-prenem El Sol. S'està treballant per desenvolupar-ho conjuntament amb l'Institut El Suí, l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona. 

 

Els objectius són:

 1. Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i incrementar l’ús d’energies renovables a les escoles del municipi.

 2. Reduir la despesa energètica i, per tant, aconseguir un estalvi econòmic que repercuteixi, directament o indirectament, en actuacions i accions promogudes per l’AFA i per l’institut.

 3. Definir una metodologia comuna amb materials educatius i de conscienciació.

 4. Incrementar els coneixements i la conscienciació dels usuaris sobre l’ús de les energies renovables i la seva viabilitat efectiva.

 5. Involucrar a mares i pares dels instituts i escoles en la transició energètica.

 6. Promoure la corresponsabilitat: institut– AFA – ajuntament.

 7. Aconseguir un estalvi econòmic que permeti un retorn a l’AFA de l’institut.

 8. Realitzar, recomanar i divulgar un consum ètic i responsable dels recursos energètics i naturals.

 9. Augmentar el nombre d’instal·lacions d’energies renovables al municipi.

 10. Augmentar la participació ciutadana i el coneixement en energies renovables.

 11. Aprofitar els retorns econòmics de les instal·lacions de fotovoltaiques per portar a terme mesures de lluita contra el canvi climàtic als instituts (ombres als patis, estalvi aigua, residus, tallers, estalvi energètic...)

 12. Contractació responsable pel que fa a aspectes lligats amb l’estalvi energètic. Realitzar licitacions amb criteris mediambientals que promoguin l’estalvi energètic (licitació de la neteja amb la participació de l’empresa adjudicatària en el foment de l’estalvi energètic durant l’execució del contracte).

bottom of page