top of page

VII JOCS FLORALS ESCOLARS DE CATALUNYA

La vuitena convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita de l’alumnat, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.

 

CATEGORIES

 • F1. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria prosa

 • F2. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria poesia

 • G1. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria prosa 

• G2. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria poesia   

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PARTICIPACIÓ

  • La participació al certamen és voluntària i el tema és lliure.

  • Els treballs han de ser escrits en llengua catalana.

  • Els treballs presentats, un per categoria, hauran de ser individuals. 

  • El centre ha de garantir que els treballs presentats són originals i elaborats a l’aula. Aquests treballs han de ser una mostra del procés d'escriptura que es fa als centres i no només escrits per ser presentats al certamen dels VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA REDACCIÓ

• L'extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full. 

• El tipus i el cos de la lletra han de ser Arial 12.

• El format ha de ser en DIN A4, a una sola cara i a doble espai. 

• Hi ha de constar el títol de l’obra, i a dalt a la dreta la categoria i el pseudònim. 

bottom of page