top of page

CANVI EN LES CONDICIONS DE LLOGUER DELS ARMARIETS


Us informem que encara hi ha molts armariets disponibles, i que podeu accedir al lloguer.

CONDICIONS D’ÚS

  • El cost del lloguer serà pel període d’un curs escolar

  • Cada armariet es llogarà i podrà ser utilitzat per un sol alumne

  • El preu del lloguer serà de:

SOCIS: 10€, que no es retornaran a final de curs

NO SOCIS: 30€, que no es retornaran a final de curs

  • Els armariets s’adjudicaran seguint l’ordre de sol·licitud

  • En finalitzar el curs escolar, l’alumnat retornarà la clau de l’armariet i se’n comprovarà el bon estat. Altrament, es perd el dret de retorn del dipòsit, i el dret al lloguer per al següent curs.

PER TENIR UN ARMARIET

Ingrés al compte de l’AMPA en el BBVA: ES06 0182 1726 86 0201538708

MOLT IMPORTANT! indiqueu en l’ingrés el cognoms, nom, curs de l’alumne/a i el concepte: ARMARIET SOCI o ARMARIET NO SOCI, segons sigui el vostre cas

bottom of page