top of page

Instruments de música

Aquest estiu, l'Ampa ha aportat nous instruments i partitures per a l'aula de música.

Dos xilòfons, un metal·lòfon, i una bateria eléctrica.

bottom of page