Instruments de música

Aquest estiu, l'Ampa ha aportat nous instruments i partitures per a l'aula de música.

Dos xilòfons, un metal·lòfon, i una bateria eléctrica.

© 2017 by Ampa El Sui
Proudly created with Wix.com