top of page

ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 

De conformitat amb els Estatuts i donant compliment acordat per la Junta Directiva, es convoca a tots els socis a l'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'AMPA EL SUI, la qual tindrà lloc el dilluns 27 de gener a l'Institut el Sui, en primera convocatòria a les 20:00 h hores, i a les 20:15 h en segona convocatòria.

 

L'ordre del dia serà el següent:

1.  Proposta i votació del canvi de nom de l’associació per tal que representi tot el col·lectiu de famílies del nostre centre. Es proposa canviar Associació de Mares i Pares (AMPA) per Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del Sui.

2. Actualització i votació dels estatuts de l'associació (us enviem proposta a l'adjunt, per tal que ho podeu llegir abans).

3. Presentació de projectes com Coeducació, Bookcrossing...

4. Torn obert de paraula.
 

A Cardedeu, 14 de gener de 2020

bottom of page